Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Google patents


En sökmotor med patent och patentansökningar. Fokus ligger på USA men patentkontor från övriga världen indexeras också.Typ av innehåll

Patents


Avancerad sökning är användbar för att avgränsa på olika sätt. Det finns en bra hjälpsida med söktips och information om databasens täckning: About Google Patents.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers