Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Google scholar


Google Scholar söker efter tidskriftsartiklar, avhandlingar och referat från vetenskapliga förlag, organisationer, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

Google Scholar är en bra sökmotor för akademiskt material.

Bocka för Chalmers i Bibliotekslänkar för att få upp länk till fulltext även utanför campus.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers