Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


History of science, technology & medicine


Historisk databas om vetenskap, teknik och medicin och närliggande fält från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts till tidskriftsartiklar, konferenshandlingar, böcker, bokrecensioner och avhandlingar.Typ av innehåll

Articles


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Chalmers