Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Hoover's Company Profiles


Information om privata och offentliga företag. Inkluderar branschanalyser, information om konkurrenter, företags geografiska placering, finansiella sammanfattningar, chefer och styrelsemedlemmar med mera.


Ämnesområde

Management/Economics

Typ av innehåll

Business information


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers