Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


IEEE Xplore : digital library


Fulltextdatabas inom datavetenskap, elektroteknik och elektronik. E-böcker, tidskrifter, konferenser och standarder från IEEE och IET.
= Chalmers bibliotek rekommenderar databasen inom detta ämnesområde eller typ av innehåll


Chalmers bibliotek rekommenderar IEEE Xplore därför att här hittar du en mycket stor samling fulltextdokument från några av de mest citerade publikationerna inom elektroteknik, datavetenskap och elektronik.

Databasen täcker i huvudsak material från Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) och Institution of Engineering and Technology (IET).

Chalmers har tillgång till det mesta av innehållet men inte allt.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Testperiod på SAGE Research Methods

Biblioteket har en testperiod på databasen SAGE Research Methods 180416-180706. Databasen innehåller forskningsmetoder inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och ger tillgång till böcker, referenstitlar, fallstudier och videor inom forskningsmetodik.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers