Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Bibliotekens lokaler är stängda

Alla våra bibliotek håller tills vidare stängt med anledning av Covid-19. 


Databasinformation


InfoTorg Juridik


En stor portal med svensk juridisk information. Innehåller bl.a. Rättsbanken med ett 30-tal juridiska databaser.


Ämnesområde


Typ av innehåll

Law materials


En omfattande portal med svensk juridisk information.

Består av:
Rättsbanken: Mer än 30 databaser med domstolspraxis, författningar, riksdagstryck, myndighetspraxis, europarätt inklusive CELEX samt referenser till svensk juridisk litteratur och tidskrifter. Ny information läggs in kontinuerligt av Domstolsverket, Riksdagen och EU-kommissionen m. fl.
Nyheter: Aktuella artiklar, analyser och reportage om nya avgöranden från Sveriges domstolar, nya propositioner från riksdag och beslut från regering och myndigheter
"Mitt i juridiken" (branschinformation)
Nyhetsbrev: möjlighet att prenumera

För universitet/högskolor via IP-access är åtkomst till originaldomar begränsad, detta för att värna den personliga integriteten. För de forskare och studenter som behöver tillgång till avgöranden från de lägre instanserna - tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter - finns möjlighet att få det genom en personlig inloggning.
Originaldomar är dock kopplade till och tillgängliga via nyhetsartiklarna i InfoTorg Juridik.
Vad gäller avgöranden från andra instanser än de som nämnts ovan finns det inga begränsningar.

Kontakta eresources.lib@chalmers.se för mer infomation

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

COVID-19

Lista över förlag som ger utökad tillgång till e-böcker och artiklar under pandemin. Kontakta support.lib@chalmers.se om det är något särskilt du söker.

Statista

Vi rekommenderar Statista om du är ute efter en stor och lättanvänd portal med statistik och marknadsinformation.

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Chalmers