Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


InfoTorg Juridik


En stor portal med svensk juridisk information. Innehåller bl.a. Rättsbanken med ett 30-tal juridiska databaser.Typ av innehåll

Law materials


En omfattande portal med svensk juridisk information.

Består av:
Rättsbanken: Mer än 30 databaser med domstolspraxis, författningar, riksdagstryck, myndighetspraxis, europarätt inklusive CELEX samt referenser till svensk juridisk litteratur och tidskrifter. Ny information läggs in kontinuerligt av Domstolsverket, Riksdagen och EU-kommissionen m. fl.
Nyheter: Aktuella artiklar, analyser och reportage om nya avgöranden från Sveriges domstolar, nya propositioner från riksdag och beslut från regering och myndigheter
"Mitt i juridiken" (branschinformation)
Nyhetsbrev: möjlighet att prenumera

För universitet/högskolor via IP-access är åtkomst till originaldomar begränsad, detta för att värna den personliga integriteten. För de forskare och studenter som behöver tillgång till avgöranden från de lägre instanserna - tingsrätter, hovrätter, förvaltningsrätter och kammarrätter - finns möjlighet att få det genom en personlig inloggning.
Originaldomar är dock kopplade till och tillgängliga via nyhetsartiklarna i InfoTorg Juridik.
Vad gäller avgöranden från andra instanser än de som nämnts ovan finns det inga begränsningar.

Kontakta eresources.lib@chalmers.se för mer infomation

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Books24x7 blir Skillport

E-böckerna på Books24x7 flyttar till ny plattform, Skillport. Klicka för att ta en titt!

Statista

Vi rekommenderar Statista om du är ute efter en stor och lättanvänd portal med statistik och marknadsinformation.

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Chalmers