Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Inspec


Abstract- och referensdatabas inom fysik, elektroteknik, elektronik, datavetenskap och informationsteknologi. Ligger på Engineering Village-plattformen.Typ av innehåll

ArticlesAnvändningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers