Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Knovel


E-böcker och referensverk inom teknik och kemi. Knovel innehåller även sökverktyg för substanser och egenskaper samt analysverktyg för att bearbeta tabeller och diagram.

Chalmers bibliotek rekommenderar Knovel. Här finns avancerade sökverktyg och referensverk av hög kvalitet med möjlighet att bearbeta data utifrån dina egna behov.

Filmer om sökverktygen

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers