Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Lloyd's list


Information om alla områden inom sjöfart. Dagliga nyhetsuppdateringar.

Lloyd's list täcker alla aspekter av sjöfart: "from finance to regulation to markets to the seafarer on the ship’s bridge".

Individuell registrering krävs. Du måste ange en Chalmers e-postadress vid registreringen.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers