Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Mediearkivet


Fulltextarkiv med artiklar från svenska dagstidningar, fackpress och nyhetsbyråer (TT, Dagens eko).Typ av innehåll

Articles


För att välja specifika tidningar/tidskrifter: Klicka på "Visa källor". Klicka sedan på "Välj ingen" (för att ta bort default-urvalet som är alla). Nu kan du bocka för i listan vilka du vill söka i.

Instruktionsvideo

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers