Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Networked digital library of theses and dissertations : NDLTD.


En "search and discovery"-plattform för doktorsavhandlingar och examensarbeten i elektroniskt format från hela världen.Typ av innehåll

Theses


Innehåller avhandlingar/exjobb endast från NDLTD's medlemsinstitutioner

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers