Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Networked digital library of theses and dissertations : NDLTD.


En "search and discovery"-plattform för doktorsavhandlingar och examensarbeten i elektroniskt format från hela världen.Typ av innehåll

Theses


Innehåller avhandlingar/exjobb endast från NDLTD's medlemsinstitutioner

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers