Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


OnePetro


En fulltextdatabas med teknisk litteratur relaterad till olja- och gasprospektering och produktion (E & P). Innehåll från The Society of Petroleum Engineers och dess samarbetspartners.


Ämnesområde

Environment/Energy

Typ av innehåll

Articles


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers