Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Patentscope


Internationella patentansökningar (PCT) och nationella patentdokument från vissa länder och regioner. En databas från World Intellectual Property Organization. Chalmers har tillgång till fulltext av utvalda delar av innehållet.Typ av innehåll

Patents


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers