Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Patentscope


Internationella patentansökningar (PCT) och nationella patentdokument från vissa länder och regioner. En databas från World Intellectual Property Organization. Chalmers har tillgång till fulltext av utvalda delar av innehållet.Typ av innehåll

Patents


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers