Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


ProQuest platform


En samling referens- och nyhetsdatabaser i ett gemensamt gränssnitt. Du kan välja specifika databaser eller söka i alla på samma gång. Chalmers har tillgång till utvalda delar.Typ av innehåll

Articles


Du kan välja att söka inom ett visst ämnesområde. Du kan också välja en specifik databas högst upp på sidan.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers