Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


ProQuest platform


En samling referens- och nyhetsdatabaser i ett gemensamt gränssnitt. Du kan välja specifika databaser eller söka i alla på samma gång. Chalmers har tillgång till utvalda delar.Typ av innehåll

Articles


Du kan välja att söka inom ett visst ämnesområde. Du kan också välja en specifik databas högst upp på sidan.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers