Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


PubChem


Information om biologiska aktiviteter för små molekyler. Tre länkade databaser: PubChem Substance, PubChem Compound, och PubChem BioAssay. För mer information se den engelska beskrivningen.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers