Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


PubChem


Information om biologiska aktiviteter för små molekyler. Tre länkade databaser: PubChem Substance, PubChem Compound, och PubChem BioAssay. För mer information se den engelska beskrivningen.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers