Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


PubMed


Abstract- och referensdatabas inom medicin. Detta är den fria versionen av MEDLINE. Tillhandahålls av U.S. National Library of Medicine (NLM) vid National Institutes of Health (NIH)Typ av innehåll

Articles


Chalmers bibliotek rekommenderar PubMed därför att det är den viktigaste vetenskapliga artikeldatabasen inom biomedicin.
Skillnad PubMed och Medline?
Medline utgör den större delen av PubMed och innehåller ett mer kontrollerat urval av refererenser. Till exempel är alldeles nypublicerade artiklar tillgängliga som temporära referenser i PubMed innan de indexeras och inkluderas i Medline. Den här processen kan ta flera månader.
Chalmers fulltextlänkar
Den som har egen inloggning måste göra en inställning för att länkarna skall synas. Logga in på ”My NCBI” från PubMed . Gå till ”NCBI Site preferences”. Under ”PubMed preferences”, klicka på ”Outside Tool”. Välj Chalmers Library i listan. Spara.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Books24x7 blir Skillport

Under sommaren flyttar e-böckerna på Books24x7 till ny plattform, Skillport. Klicka för att ta en titt!

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Chalmers