Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Rättsnätet + Miljö


Svensk lagstiftning och rättsfall. Även förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. Utökad information inom miljö- och arbetsmiljöområdet.


Ämnesområde

Environment/Energy

Typ av innehåll

Law materials


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers