Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Rättsnätet + Miljö


Svensk lagstiftning och rättsfall. Även förarbeten, myndighetsföreskrifter och annan juridisk information från svenska och europarättsliga källor. Utökad information inom miljö- och arbetsmiljöområdet.


Ämnesområde

Environment/Energy

Typ av innehåll

Law materials


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers