Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Reaxys


Ett verktyg för publicerad kemisk information: kemiska föreningar, kemiska reaktioner och relaterade litteraturreferenser. Kombinerar data från tre källor: Beilstein, Gmelin och The Patent Chemistry Database.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers