Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Reaxys


Ett verktyg för publicerad kemisk information: kemiska föreningar, kemiska reaktioner och relaterade litteraturreferenser. Kombinerar data från tre källor: Beilstein, Gmelin och The Patent Chemistry Database.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers