Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


SAE MOBILUS


Litteratur relaterad till flyg- och fordonsindustrin publicerad av SAE International och dess partners. SAE Mobilus innehåller e-böcker, artiklar, tekniska rapporter och standarder.Typ av innehåll

Articles E-books


Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers