Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


SAGE research methods online


En samling av fulltextmaterial och multimedia om hur man utför olika forskningsmetoder (kvantitativa, kvalitativa och blandade metoder) inom de sociala och beteendevetenskapliga ämnena. Steg för steg-tips om hur du kan komma framåt i ditt forskningsprojekt.


Ämnesområde

Social sciencesAnvändningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers