Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


SCB statistikdatabasen : Statistical database


Sveriges officiella statistik från Statistiska Centralbyrån. Dessutom finns officiell statistik från 13 andra statistikansvariga myndigheter.Typ av innehåll

Statistics


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers