Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Sea-web


Sea-web innehåller data om fartyg, rederier och hamnar. Även distanstabeller ingår prenumerationen.


Ämnesområde

Transportation

Typ av innehåll

Encyclopedias/Handbooks


Högst fem samtidiga användare. Logga ut och stäng webbläsaren när du är klar.
Ingen inloggning med lösenord krävs på campus, men du behöver klicka på Log in i övre högra hörnet.
Distanstabellerna finns under MENU (övre vänstra hörnet), SHIPS eller PORTS.
För att komma åt distanstabellerna från datorer utanför Chalmers måste du vara uppkopplad med VPN. Alternativt kan du skaffa lösenord via eresources.lib@chalmers.se

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Books24x7 blir Skillport

Under sommaren flyttar e-böckerna på Books24x7 till ny plattform, Skillport. Klicka för att ta en titt!

AccessScience

Börja i AccessScience när du ska leta information! Långa, bra artiklar om nästan alla ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Chalmers