Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Springer


Detta är webbplatsen för förlaget Springer.Typ av innehåll

Publishers


Du hittar table of contents-alerts-tjänster under fliken services.

Om du vill nå Springers tidskrifter och eböcker är det bättre att använda SpringerLink.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers