Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


SpringerMaterials the Landolt-Börnstein database.


En forskningsplattform med information om material, dess fysiska och kemiska egenskaper och användningsområden.Typ av innehåll

Encyclopedias/Handbooks


Chalmers bibliotek rekommenderar SpringerMaterials därför att det är en stor databas om materials fysiska och kemiska egenskaper samt användningsområden. Den ger tillgång till både numeriska och grafiska data. Det finns kompletta litteratur-referenser.

Se ett kort webinar med sökhjälp SpringerMaterials user guide

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers