Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Taylor & Francis ebooks


E-böcker och referensverk från Taylor & francis inkl. CRC Press.Typ av innehåll

E-books


Taylor & Francis ebooks har CRCnetBASE. Urvalet av e-böcker uppdateras kontinuerligt. Föreslå gärna titlar som du vill läsa via Beställ material

Handböcker inom kemi ligger kvar påCHEMnetBASE.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

E-böcker från Dawsonera

Dawsonera förändrar nedladdningen av e-böcker och använder nu Adobe Digital Editions / Bluefire Reader. Klicka för att läsa mer.

ICSD Web

Faktadatabas om oorganiska kristallstrukturer. Fungerar också som ett verktyg för att identifiera kristallina faser. Data hämtas från vetenskapliga tidskrifter och andra källor. Inorganic Crystal Structure Database.

BioCyc Database Collection

Genomforskning: BioCyc innehåller en samling av genomdatabaser samt verktyg för att analysera data.

Chalmers