Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Taylor & Francis ebooks


E-böcker och referensverk från Taylor & francis inkl. CRC Press.Typ av innehåll

E-books


Taylor & Francis ebooks har CRCnetBASE. Urvalet av e-böcker uppdateras kontinuerligt. Föreslå gärna titlar som du vill läsa via Beställ material

Handböcker inom kemi ligger kvar påCHEMnetBASE.

Användningsvillkor

Studerande och anställda på Chalmers får använda denna resurs för eget bruk i icke-kommersiellt studie- eller forskningssyfte.
Allmänna användningsvillkor.

Villkor för nedladdning och utskrifter för denna databas.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers