Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


Transguide : trafik och transportforskning.


Portal för information om svensk trafik- och transportforskning. Bland annat publikations- och projektdatabas. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)


Ämnesområde

Transportation

Typ av innehåll

Articles


Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Nyhet: History of Science, Technology & Medicine

Vetenskap-, teknik- och medicinhistorisk databas från förhistoria till nutid. Referenser och abstracts.

Testperiod: Ergonomics Abstracts

Referenser/abstracts inom området Ergonomi. Testperiod under maj månad.

Chalmers