Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Databasinformation


arXiv.org


Ett arkiv för e-prints av vetenskapliga artiklar inom matematik, fysik, astronomi, datavetenskap, kvantitativ biologi och statistik.Typ av innehåll

Reports/E-prints


En viktig resurs för att hålla sig uppdaterad på nya artiklar inom fysik, matematik, astronomi, datavetenskap, kvantitativ biologi och statistik. Inom många områden inom fysik och matematik läggs nästan alla vetenskapliga artiklar upp av författarna i arXiv (så kallad själv-arkivering av e-prints).

Med en e-printartikel brukar man mena ett utkast till en vetenskaplig artikel som inte ännu blivit publicerad i en kvalitetsgranskad vetenskaplig tidskrift.

Användningsvillkor

Denna databas är fritt tillgänglig för alla, även icke-Chalmersanknutna. Det kan dock finnas begränsningar vad gäller fulltext-innehåll.

Oxford English Dictionary

Oxford English Dictionary (OED) anses allmänt vara den största auktoriteten på det engelska språket.

De Gruyter - nya e-böcker

E-böcker från De Gruyter med underförlag som t.ex Birkhäuser.

Chalmers