Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Fjärrlån till bibliotek och företag


Priser för andra bibliotek

Fakturan skickas i efterhand. Bibliotek får samlingsfaktura vid några tillfällen per år. 

 

Företag i Göteborgsregionen

Artikelkopior:

250:-

Lån från våra samlingar:

Ingen avgift

Lån inom Norden:

Kontakta ägande bibliotek

Utomnordiska lån:

100:-

 

Företag utanför Göteborgsregionen

Artikelkopior från våra samlingar:

250:-

Lån från våra samlingar:

Ingen avgift

Lån inom Norden:

Kontakta ägande bibliotek

Utomnordiska lån:

Kontakta ditt närmaste bibliotek

 

Svenska samverkanbibliotek och folkbibliotek

Artikelkopior från våra samlingar:

70:-

Lån från våra samlingar:

Ingen kostnad

 

Övriga bibliotek

Artikelkopior:

150:-

Lån från våra samlingar:

Ingen avgift

 

Chalmers