Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Begränsad åtkomst till bibliotekets tjänster

Under perioden 27 september – 30 september kommer delar av bibliotekets tjänster inte att vara tillgängliga. Du kan inte låna, beställa eller köa på böcker och inte heller skaffa lånekort.


SciFinder


Registration/Login

In order to use SciFinder, you need to be a registered user.  You have to use a Chalmers email address at the registration.

Registering/Inloggning

För att kunna använda SciFinder måste du vara registrerad användare. Du måste ange en Chalmers e-postadress vid registreringen.


SciFinder registration


SciFinder login

Chalmers