Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Boka bibliotekarie


Vill du få hjälp med informationssökning, referenshantering, publicering eller något annat?

Om du vill ha lite extra hjälp kan du boka en timme med någon av oss på biblioteket.

Exempel på saker du kan få hjälp med är hur du skriver referenser i litteraturlistan, publicering av din avhandling eller komma igång med litteratursökning inför en uppsats.

För enklare frågor är du alltid välkommen att ringa eller komma till informationdisken i något av våra bibliotek. Frågor kan också skickas till support.lib@chalmers.se.

Välkommen!

bokaenbibliotekarie.jpg

Chalmers