Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Läs- och skrivstöd för studenter


Vi hjälper dig att ordna kurslitteratur i form av talböcker. I biblioteket på campus Johanneberg samt Chalmers Lärandetorg, Kuggen på campus Lindholmen, finns också en lässtudio utrustad med läshjälpmedel.

Guiden Läs- och skrivhjälp

I bibliotekets guide kan du läsa ingående om de läs- och skrivhjälpmedel vi erbjuder.
Här nedan ges en kortare introduktion till hur det fungerar.

Legimus

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Genom Legimus kan du söka och låna anpassade böcker.

Appen Legimus

Appen använder du för att ladda ned och läsa talböcker. 

Kurslitteratur

Kurslitteratur finns som talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker. Det kan även finnas artiklar, bokkapitel, kompendier och texter producerade av universitet och högskolor. Så här fungerar det.

Nedladdning

Du måste ha ett konto för nedladdning för att kunna logga in, kontot får du på ditt bibliotek. 

Kontaktperson

Ann-Kristin Årman, ann-kristin.arman@chalmers.se, telefon: 031 - 772 3732.

Lässtudion

I biblioteket på Johanneberg samt i Kuggen på Lindholmen finns en lässtudio som du ka boka. Bibliotekens lässtudio är en datorarbetsplats i en ljus och lugn miljö, som du har tillgång till när biblioteket är öppet. Den är utrustad med olika läshjälpmedel.

Du kan använda arbetsplatsen 4 timmar per dag, men kan få sitta längre om det inte är kö. Boka lässtudion genom att e-posta biblioteket: support.lib@chalmers.se, eller boka en tid i informationsdisken på respektive bibliotek.

För att få tillgång till lässtudion behöver du ett intyg från Högskolans samordnare.

Samordnare

Heidi Wåxberg, Studentstöd, funka@chalmers.se, telefon: 0729 - 839065

För att ansöka om stöd i studierna loggar du in i Nais med ditt CID.

Mer information om stöd finns på Studentportalen.

 shutterstock_202093480.jpg

Chalmers