Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Mattesupport och läxhjälp


Mattesupporten är till för dig som är student på Chalmers eller går en kurs på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.
Läxhjälp vänder sig till dig som läser matematik, fysik eller kemi på gymnasienivå och behöver hjälp och stöd av Chalmersstudenter.

Mattesupport

  • Campus Lindholmen, Chalmers Lärandetorg Kuggen, Lindholmsplatsen 1
    Tisdag kl. 16.00 - 18.00.
  • Campus Johanneberg, Huvudbiblioteket : onsdag och torsdag kl. 17.00 - 19.00

Mattesupporten är igång större delen av läsåret, och du behöver inte föranmäla dig. 

 

 

 

Läxhjälp

För dig som som läser matematik, kemi eller fysik på gymnasienivå  finns läxhjälp att få på Huvudbiblioteket, Campus Johanneberg. 

Under terminerna finns studiehjälp att få vid ett flertal tillfällen i veckan:

  • Måndag                                 kl. 17.15 -19.15, matematik (Intize Räknestuga). 
  • Tisdag, onsdag, torsdag     kl. 17.15 -19.15, kemifysikmatematik (Chalmers Läxhjälp)
  • Lördag                                   kl. 12.00 -15.00, matematik (Intize Räknestuga).

 

 

Observera att enda wifi-möjligheten är via befintligt konto via Eduroam. Om dina läroböcker är digitala, ex via Gleerup, ladda ner dem innan du kommer hit!

Vi håller till på Huvudbibliotek, ingång från vår huvudentré, Hörsalsvägen 2, rakt fram i studentköket. Du kommer lättast hit med buss 19 eller 55 som stannar på hållplatsen Chalmers Tvärgata. Biblioteket ligger på kullen. 

Även Chalmersstudenter och internationella studenter är välkomna. Ingen anmälan behövs.

Läs mer om Chalmers Läxhjälp och om Intize.

 

shutterstock_280198877.jpg

 

 

Chalmers