Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Mattesupport


Mattesupporten är till för dig som är student på Chalmers eller går ett program på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Du får hjälp av kunniga studenter från Institutionen för Matematiska vetenskaper.

Öppettider:

Campus Lindholmen, Chalmers Lärandetorg Kuggen: tisdag kl. 15.30 - 17.30.

Campus Johanneberg, Huvudbiblioteket : onsdag och torsdag kl. 17.00 - 19.00

 

Sista tillfället Mattesupporten för denna termin är onsdagen den 19 december

 

Mattesupporten är igång större delen av läsåret, och du behöver inte anmäla dig innan.

För dig som är gymnasist finns läxhjälp att få i kemi, fysik och matematik.

 

mattesupport.jpg

 

Chalmers