Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Mattesupport


Mattesupporten är till för dig som är student på Chalmers eller går ett program på Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Du får hjälp av kunniga studenter från Institutionen för Matematiska vetenskaper.

Öppettider:

Campus Lindholmen, Chalmers Lärandetorg Kuggen: tisdag kl. 15.30 - 17.30.

Campus Johanneberg, Huvudbiblioteket : onsdag och torsdag kl. 17.00 - 19.00

Torsdag 14 december är sista tillfället för i år och vi är tillbaka tisdag 9 januari 2018

 

Mattesupporten är igång större delen av läsåret, och du behöver inte anmäla dig innan.

För dig som är gymnasist finns läxhjälp att få i kemi, fysik och matematik.

 

mattesupport.jpg

 

Chalmers