Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Från 17 augusti öppnar bibliotekens lokaler i begränsad omfattning

Det finns då möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19.
Läs mer om vad som gäller från och med 17 augusti


ChALS 2018 - “This is it! Learning 2018!”. Våra presentatörer!


Våra keynotes

David White, University of the Arts London

Questioning the ‘truth’ in an era of customised answers

       
           
Dave Smith.jpg
David White is Head of Digital Learning in the Teaching and Learning Exchange at the University of the Arts, London. He researches online learning practices in both informal and formal contexts. David has led and been an expert consultant on numerous studies around the use of technology for learning in the UK higher education sector and is the originator of the ‘Visitors and Residents’ paradigm which describes how individuals engage with the Web.

http://daveowhite.com

Ulrika Ahlqvist, Hjärnberikad

Låt din hjärna blomma!

       
           
ulrika_ahlqvist_chals2018.JPG
Den sitter mellan dina öron. Ett drygt kilo med över 100 miljarder nervceller som formar tankar, känslor och minnen – dina drömmar och idéer. Den är du.

Ulrika håller en inspirerande föreläsning om hjärnan, byggd på aktuell och banbrytande hjärnforskning. Hon har paketerat komplicerad kunskap till en energifylld föreläsning där humor och aha-upplevelser går hand i hand. Allt med avstamp i tankeväckande vetenskapligt arbete. Den tar även med din hjärna på en oväntad omloppsbana utanför boxen. Häng med, bryt gamla mönster och skapa en ny mental infrastruktur!

Ulrika Ahlqvist är en entreprenör som förutom Hjärnberikad även driver Hjältebolaget och Skårs Gård.

Christian Lauersen, Roskilde Universitetsbibliotek

Be like Brando: The Library as arena for co-creation and belonging

       
christian_laursen2.jpg
           
Biblioteker handler om mennesker. Biblioteker handler om læring. Biblioteker handler om fælleskab. I sin talk vil Christian med udgangspunkt i Digital Social Science Lab ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek udforske bibliotekets rolle som aktiv partner i samskabelse, læring og ’belonging’. 

Christian er ansat ved Det Kongelige Bibliotek og er chef for Roskilde Universitetsbibliotek, Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek og Det Administrative Bibliotek. I de senere år har Christian været meget fokuseret på support af data literacy og udviklingen af biblioteket som aktiv partner i skabelsen af et mere diverse og inkluderende miljøer på universitetet. Han er glad for LEGO og er fader til de berømmede Library Candle Light Dinners og verdens første Bossa Nova bibliotekssang.Han blogger om biblioteksudvikling på The Library Lab: https://christianlauersen.net

 

Fler eminenta talare

Ameera Mansour, Högskolan i Borås

Credibility assessments of everyday life information on Facebook: a sociocultural investigation of a group of mothers

       
           
Ameera Bild.jpg
 
In her talk, Ameera, will present her article on credibility assessments, that are made in relation to information provided and obtained from a multicultural Facebook group of mothers. The study focused on understanding and describing members’ perception of the Facebook group as an information source, in terms of how credible members in the group perceived it to be, and the different strategies and tools they relied on to assess and evaluate information quality provided in the group.

Ameera is a doctoral candidate at the Swedish School of Library and Information Science, University of Borås, and a member of the Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS), University of Gothenburg.

Jenny Kihlberg, Chalmers tekniska högskola

Att utveckla framtidens lärandemiljöer

       
           
jennykihlbergkvadrat.jpg
 
Jenny har de senaste 10 åren arbetat med utveckling av lärandemiljöer, både på folkbibliotek och universitetsbibliotek. Nu arbetar hon på institutionen Vetenskapens kommunikation och lärande på Chalmers och är projektledare för en satsning på att etablera nya lärande- och forskningsmiljöer som möter institutionens och användarnas framtida behov.

Anna Wolke och Henrik Evertsson, Linnéuniversitetet

Förutsättningar för ett interaktivt lärande – ett samarbete mellan bibliotekarier och texthandledare vid Linnéuniversitetets bibliotek!

       
           
anna_henrik_chals2018.JPG
 
Undervisning vid Linnéuniversitetets bibliotek utförs av både kontaktbibliotekarier och Studieverkstadens texthandledare. I ett försök öka samarbetet dem emellan inleddes under 2017 ett projekt med sikte på en gemensam undervisningsinsats på termin 2 på sjuksköterskeprogrammet. Projektet resulterade i ett online-material vars utgångspunkt var att illustrera och förtydliga det nära sambandet mellan sök- och skrivprocessen.

Istället för att undervisa var för sig och vid olika tidpunkter appliceras nu ett Active learning classroom-perspektiv påundervisningen som helhet. Detta sker genom att studenterna på egen hand tillägnar sig det framtagna materialet, främst bestående av filmer, vilket sedan följs upp av en workshop som leds av både bibliotekarie och texthandledare.

Anna och Henrik arbetar vid Linnéuniversitetet. Anna jobbar med digitala lärresurser Och som kontaktbibliotekare vid en fakultet. Henrik arbetar i Studieverkstaden med handledning och undervisning i akademiskt skrivande.

Becky Bergman, Chalmers tekniska högskola

Does culture matter?

       
           
BeckyBergman_chals2018.jpg
 

As universities work towards goals of internationalization, our student groups are becoming increasingly diverse. What difference does and should this make to our working practices? In this interactive talk, I will share experiences from working with and studying culturally diverse groups and invite participants to reflect on this question.

Becky Bergman works as a senior lecturer at the Department for Communication and Learning in Science, Chalmers University of Technology, Sweden. She teaches language and communication on a wide range of courses, from undergraduate to staff training and from integrated to stand-alone courses. Her current project involves intercultural communication and working with cultural diversity in engineering education.

Miritt Zisser och Magdalena Svanberg, Karolinska institutet

Examination i informationskompetens

       
           
meritt_magdalena_chals2018.JPG
 

Magdalena och Miritt är bibliotekarier på Karolinska institutet och arbetar framförallt med bibliotekets undervisning och handledning.

Sedan ett år tillbaka ingår en inlämningsuppgift i informationsökning i momentet om vetenskapligt undersökning och innovation inom Läkarprogrammets första kurs på termin 1. Universitetsbiblioteket examinerar denna uppgift. Magdalena och Miritt berättar om det inspirerande och utmanande arbetet med denna uppgift och delar med sig av erfarenheter.

Paneldebatt ACRL - Framework for Information Literacy for Higher Education

Introduktion och diskussion

       
           
ACRL.jpg

Årets ChALS tar ett grepp om ACRL. Framework for Information Literacy for Higher Education. Men vad är det? Ska vi ha det? Hur kan vi implementera det? Varför översätts det?

Christina Johansson (Chalmers) introducerar oss för begreppet och sedan vrider och vänder vi på det i en paneldebatt. I panelen sitter Anna Pettersson, Biblioteken vid Lunds universitet. Göran Hamrin, KTH Biblioteket och Christina Johansson, Chalmers Vetenskapens kommunikation och lärande.
Moderator: Annelie Janred, Biomedicinska biblioteket GU.
Chalmers