Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Programverksamhet


programsida.jpg

September


20/9, 12.00, Kuggen
Abbas Vosogh - Next Generation Integrated Millimeter-wave Wireless Communication Systems and Interconnection

The connectivity on smart phones driven by wireless systems has become a necessity on the daily-life of billions of people around the world. Due to the increasing demand for higher data rate transmission and the existing overcrowded frequency spectrum, the millimeter-wave frequency band (30-300 GHz) has received increasing attention to provide more available bandwidth and higher capacity. However, we need to face significant hardware challenges at these high frequencies, such as active and passive components integration, packaging problems and cost-effective manufacturing techniques.

Abbas Vosoghs research focuses on compact integration and packaging solutions for next generation millimeter-wave wireless systems.

Kuggfrågan is a lecture series where Ph.D. students present their research in a popular scientific way. The speech is 15 minutes and afterwards the audience can ask questions.

Coffee for everyone!


20/9
, 17:00, Huvudbiblioteket
Surviving and thriving in Gothenburg

Glen Bryan, an immigrant (and clinical psychologist) shares some ideas about how to adjust to life in Sweden, and make the most of your time here. Arrangör: Akademihälsan

Oktober


2/10
, 17:00, Huvudbiblioteket
Mohammadreza Tamadondar - Investigating the role of adhesion and mixing in the formulation process of dry-powder

Despite the importance of drug delivery via inhalation to treat respiratory afflictions, the underlying core step – which is formulation process – is poorly understood and the processes are running ineffectively by trial-and-error. My research goal is to assess fundamental understanding on the formulation process and fine-tune the preparation process of inhalation drugs. 


3/10,
12.15, Kuggen
En timme om - Mendeley
Ska du skriva uppsats i höst? Håll reda på referenserna med Mendeley - ett fritt referenshanteringsprogram för att spara, organisera dokument och skriva referenser. Programmet är kompatibelt med Word och LaTeX. Lunchbaguetter serveras från kl 12, begränsat antal platser. 


10/10
, 17.00, Huvudbiblioteket
Förbättra världen och bli rik - En ögonöppnare om immateriella tillgångar

En introduktion till immateriella tillgångar med belysande exempel från svenskt näringsliv. Genom varumärke, designskydd, upphovsrätt och patent förverkligas drömmar varje dag. Välkomna att lyssna när vi berättar om hur det går till!


11/10
, 12.00, Kuggen
Jesus de Abreu Goes - Could the Future of Low Emission Vehicles Be... Diesel? 

Although internal combustion engines, and diesel in particular, have come under significant emissions pressure, interest in developing advanced lean-burn gasoline and diesel engines has particularly increased in recent years because of their enhanced fuel economy and reduced greenhouse gas emissions. Nevertheless, the main constraint for this approach is related to the nitrogen oxides (NOx) emission control. Lean NOx Trap (LNT), a NOx reduction technology, is fully investigated during this research project with the purpose of improving its catalytic activity and increasing its endurance.

Kuggfrågan is a lecture series where Ph.D. students present their research in a popular scientific way. The speech is 15 minutes and afterwards the audience can ask questions.

Coffee for everyone!


17/10,
12.15, Kuggen                                                   
Dela med sig, eller snåla? Upphovsrätt i en delningskultur
(To share or to keep? Copyright in a culture of sharing)
Inom många områden blir delning av material allt vanligare. Internets utveckling har underlättat för människor att inte bara samarbeta och kommunicera utan också dela med sig av material på olika sätt. Inom akademin kan vi också se att denna utveckling tagit fart, såväl när det gäller delning av undervisningsmaterial som forskningsresultat. Samtidigt finns det en oro kring vad detta medför, till exempel att tappa kontrollen över sitt material och de situationer och kontexter det används i. Presentationen riktar fokus på frågor kring upphovsrätt inom akademin och vilka möjligheter vi har som lärare och forskare att använda och dela material. 


18/10
, 17:00, Huvudbiblioteket
Don’t be Afraid of the Dark (How to survive the Swedish winter)

Sweden has 4 distinct seasons, but winter can be very dark and very long. In this presentation, clinical psychologist Glen Bryan outlines some psychological effects of the long dark days, and explains how to minimise those effects.


23/10
, 17:00, Huvudbiblioteket
Mercedes Andrea Olivas Ogaz - High temperature chlorine-induced corrosion of steels

Corrosion? Every time we hear the word corrosion, what do we image? Probably a rusted piece of steel that it was left exposed to outdoors conditions. Corrosion is a natural process where a steel tries to convert to a more stable form such as an oxide (rust). However this process can gradually destroy the steel. And what about corrosion at high temperature? This type of corrosion is also a process where the steel tries to reach a more stable form but it uses a different mechanism to achieve it. These more stable forms of the metal will depend on the chemical composition of the steel and some of them can be considered protective against further corrosion attack. But now imagine if I tell you high temperature corrosion in aggressive environments! My research is focused on high temperature corrosion when there is chlorine present and the aim is to have a better understanding of the corrosion mechanisms related.

And why is it important to understand corrosion mechanisms? Where can this be applied? In Sweden, combustion of biomass is of great importance contributing to the decrease of CO2 emissions. The combustion of these fuels produces a corrosive environment for the biomass fired boiler where the process is taking place. This corrosive environment leads to the decrease of life time of some metallic parts of the boiler. With the understanding of the chlorine-induced corrosion mechanism a big step on biomass fired boiler operation may be done with an intelligent selection of materials that last longer and increase the energy production efficiency.

November


14/11,
12.15, Kuggen
Förstå och hantera din stress
Hur påverkas kroppen av stress? Vad är bra och dålig stress? Här får ni veta mer om stressens biologiska funktioner och de konsekvenser som kan uppstå när vi missbrukar stressreaktionen. Vilka är friskfaktorerna som kan hjälpa oss att klara press och stress utan att må dåligt? Detta är ett tillfälle att ställa alla frågor du har funderat på vad gäller stressens påverkan på kroppen, på kort och lång sikt.


15/11
, 17:00, Huvudbiblioteket
How To Manage your Stress

Clinical psychologist Glen Bryan explains how stress works, why we need it, and how to make sure it doesn’t get the better of you.

December


5/12
12.15, Kuggen
En timme om - Mendeley

Ska du skriva uppsats i höst? Håll reda på referenserna med Mendeley - ett fritt referenshanteringsprogram för att spara, organisera dokument och skriva referenser. Programmet är kompatibelt med Word och LaTeX. Lunchbaguetter serveras från kl 12, begränsat antal platser.  


8/11
, 12:00, Kuggen
Kim BiniAtt trycka en solcell som en nyhetstidning

Polymersolceller är en grön teknik som konkurrerar med kiselbaserade solceller. Kim Bini presenterar hur dessa solceller fungerar, varför de kan förändra sättet vi använder solceller i grunden och hur mitt eget arbete strävar efter att göra dem bättre och mer miljövänliga.

Kuggfrågan is a lecture series where Ph.D. students present their research in a popular scientific way. The speech is 15 minutes and afterwards the audience can ask questions.

Coffee for everyone!


6/12, 12.00, Kuggen
Muhammad Irfan - An optimal gear shifting mechanism

​Changing technology of the vehicle demands quick, smooth and energy efficient gear shifting mechanism. In this regard mathematical and GT-Suite models of the mechanism  are developed. Efficient performance is obtained based upon optimized structural design parameters.

Kuggfrågan is a lecture series where Ph.D. students present their research in a popular scientific way. The speech is 15 minutes and afterwards the audience can ask questions.

Coffee for everyone! 

Chalmers