Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök

Från 17 augusti öppnar bibliotekens lokaler i begränsad omfattning

Det finns då möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19.
Läs mer om vad som gäller från och med 17 augusti


Bibliotekets service med anledning av Covid-19


Öppettider
Lån, återlämning och reservationer
Boka handledning online
Databaser & e-resurser
Anteckningsstöd
Artiklar
Avhandlingar
Läxhjälpen online
Kontakta oss

Öppettider

Chalmers bibliotek har stängt fram till 14/8 med anledning av Covid19. Från och med 17 augusti kommer biblioteken vara öppna 10-14 för bokutlämning. Läsesalar och läsplatser är fortsatt inte tillgängliga med anledning av Covid19. Övrig tid kan du nå oss via telefon, mejl och zoom. 

För att kunna låna och reservera tryckt material på Chalmers bibliotek behöver du ett bibliotekskonto. Bibliotekskontot gäller på alla Chalmers bibliotek
Här finns det information om hur du skapar ditt bibliotekskonto

Lån, återlämning och reservationer

Återlämningsdatum för de lån du har hemma är automatiskt framflyttat till 14 augusti.

Andra regler gäller för fjärrlånade böcker från andra bibliotek. Dessa lån kan behöva återlämnas.

Slutar du på Chalmers? Kom ihåg att lämna tillbaka dina biblioteksböcker innan du lämnar oss. Huvudbibliotekets bokinkastet är alltid öppet och du hittar det till vänster om huvudentrén på Hörsalsvägen 2.

Du kan även skicka böcker till oss med post. Använd adressen
Chalmers tekniska högskolas bibliotek
412 96 Göteborg

Utlån och reservationer av böcker är inte möjlig inom stängningstiden, inte heller att hämta reserverade böcker. Reservationerna står kvar för din räkning så att du kan hämta dem när biblioteket har öppnat igen. 

Boka handledning online

Om du behöver råd och tips med hur du kommer igång att söka litteratur för ditt examensarbete eller en artikel, har referens- eller bildhanteringsfrågor, boka ett digitalt möte med en bibliotekarie.
support.lib@chalmers.se

Databaser & e-resurser

Våra e-resurser och databaser kommer du åt som vanligt via lib.chalmers.se. 
Här hittar du våra databaser

Som studerande och anställd på Chalmers når du databaser, e-böcker, och e-tidskrifter även utanför campus.
Läs mer om access till e-resurser hemifrån

Anteckningsstöd

För närvarande kan du inte hämta anteckningsblock som vanligt på våra bibliotek och lärandetorg, men kontakta oss så skickar vi block med post. 

Artiklar

Om du har artiklar som är klara för avhämtning så kan du kontakta oss så skickar vi artiklarna inom kort.  

Avhandlingar

Du kan lämna in dina avhandlingar i bokinkastet vid sidan av huvudingången på huvudbiblioteket, Hörsalsvägen 2. Det går också att skicka licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar med internpost. Licentiatavhandlingar ska lämnas i 1 exemplar och doktorsavhandlingar i 11 exemplar med spikblad. Du får ett kvitto på inlämnad avhandling skickad till dig. Har du frågor, kontakta oss på support.lib@chalmers.se så hjälper vid dig. 

Läxhjälpen online

På grund av covid-19 hålls Läxhjälpen inte som vanligt, men du hittar hela läxhjälpsteamet på Zoom. Där erbjuder vi stöd för gymnasieelever i matte, kemi och fysik. Läs mer här

Kontakta oss

Telefon: 031-7723737 (9-11.30)
E-post: support.lib@chalmers.se 

Chalmers