Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Meröppet


Vi har i dagsläget meröppet på Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket (ACE) och Chalmers Lärandetorg i Kuggen.

När är meröppet?

ACE: vardagskvällar, kl. 16:00-22:00.

Chalmers Lärandetorg: vardagar, kl 07:00-10:00, samt 16:00-22:00.

Utvalda helger inför omtenta- och tentaperiod har Chalmers Lärandetorg meröppet på helger, kl 07:00-22:00.

Inför helgdagar, tentaperioder och i övrigt avvikande öppet- och meröppettider annonseras detta på vår hemsida, samt via sociala medier.


Vilka får besöka under meröppettider?

Meröppettider är till för Chalmers' studenter och anställda samt GU-studenter som studerar hos Chalmers.

Under meröppettiderna kommer ovannämnda in i lokalerna med sitt passerkort, kårkort eller GU-kort.

På vardagar när dörrarna stängs (vanligtvis kl. 16:00) kommer en vakt från Cubsec gå runt i lokalerna för att kontrollera att alla har giltigt passerkort, därför är det viktigt att du har det med dig, eller ditt kårkort i ex Mecenats app.

Vad innebär det i övrigt?

Meröppettider är obemannade. Det betyder att lån av böcker och annat material inte kan göras.

På ACE-biblioteket kan du lämna tillbaka böcker i automaten, det finns inte i Kuggen. På båda platserna finns en bokinkastlåda där man kan lämna material för återlämning, på ACE i vindfånget och i Kuggen utanför stora entrén.

På Chalmers Lärandetorg kan man boka grupprum under de meröppna tiderna, och närvara vid Mattesupportens träffar.

Om något skulle gå sönder, sluta fungera, eller i övrigt händer som personalen behöver veta, lämna gärna en lapp på informationsdisken, eller skicka ett mail till support.lib [a] chalmers.se .

Chalmers