Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss
Skapa bibliotekskonto

Vi vill uppmana alla som vill skapa ett bibliotekskonto att göra det innan ni besöker biblioteket. Tack för förståelsen! Skapa bibliotekskonto här

Meröppet


Vi har i dagsläget meröppet på Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket (ACE) och Chalmers Lärandetorg i Kuggen.

När är meröppet?

ACE: vardagskvällar, kl. 16:00-22:00.

Chalmers Lärandetorg: vardagar, kl 08:00-10:00, samt 16:00-22:00.

Utvalda helger inför omtenta- och tentaperiod har Chalmers Lärandetorg meröppet på helger, kl 10:00-16:00.

Inför helgdagar, tentaperioder och i övrigt avvikande öppet- och meröppettider annonseras detta på vår hemsida, samt via sociala medier.


Vilka får besöka under meröppettider?

Meröppettider är till för Chalmers' studenter och anställda.

Under meröppettiderna kommer Chalmerister in i lokalerna med sitt passerkort eller kårkort.

På vardagar när dörrarna stängs (vanligtvis kl. 16:00) kommer en vakt från Cubsec gå runt i lokalerna för att kontrollera att alla har giltigt passerkort, därför är det viktigt att du har det med dig, eller ditt kårkort i ex Mecenats app.

Vad innebär det i övrigt?

Meröppettider är obemannade. Det betyder att lån av böcker och annat material inte kan göras.

På ACE-biblioteket kan du lämna tillbaka böcker i automaten, det finns inte i Kuggen. På båda platserna finns en bokinkastlåda där man kan lämna material för återlämning, på ACE i vindfånget och i Kuggen utanför stora entrén.

På Chalmers Lärandetorg kan man boka grupprum under de meröppna tiderna, och närvara vid Mattesupportens träffar.

Om något skulle gå sönder, sluta fungera, eller i övrigt händer som personalen behöver veta, lämna gärna en lapp på informationsdisken, eller skicka ett mail till support.lib [a] chalmers.se .

Chalmers