Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Material i industridesign


Publicerad den 3 mars 2022

Studenter från Chalmers högskoleingenjörsprogram Design och produktutveckling visar postrar om material inom tillverkning och design. Postrarna är en del av examinationen i kursen ”Design och kommunikation” som ges under programmets första år.

Studenter från Högskoleingenjörsprogrammet Design och produktutveckling har arbetat i grupper och presenterar nu en posterutställning där olika material inom tillverkning och design visas. Utställningen som äger rum i Kuggen tar sin början den 8 mars och kommer hänga under vårterminen.

Chalmers