Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

OBOC - One Book One Chalmers


”One Book One Chalmers” - OBOC - är en bokklubb där hela Chalmers – studenter såväl som anställda – får möjlighet att läsa en och samma bok, och samlas kring aktiviteter som anknyter till boken.

Idén med att läsa en gemensam bok har använts på olika håll i världen och i olika kontexter för att skapa gemenskap och mötesplattformar. Bland annat finns ”Stockholm läser”, ”Canada reads” och "MIT Reads".

Den första OBOC på Chalmers gick av stapeln 2019. Här följer en liten förteckning av de böcker som vi hittils har valt till våra bokklubbar, böckerna finns fortfarande att låna på våra bibliotek.

OBOC 2021/2022 - "Queenie" av Candice Carty-Williams

Biblioteket har i år tillsammans med Studenternas jämlikhetskommitté (JÄMK) valt boken Queenie av Candy Carty-Williams. Denna hyllade debut engagerar sig i frågor om sexism och rasism i Storbritannien genom ett skarpt språk, massor av humor och skildrar på ett pricksäkert sätt själva upplevelsen av att leva på 2000-talet.

Här hittar du boken:

Boken finns självklart att låna på våra bibliotek, så passa på att reservera ett exemplar ur vår katalog. Den finns även tillgänglig att läsa som e-bok på plattformen VLeBooks, inloggning med Chalmers ID (CID) krävs för åtkomst.

 

Datum för bibliotekets bokcirklar - Save the date!

Som vanligt anordnas även ett antal bokcirklar i bibliotekets regi kring årets OBOC-bok, vi har bestämt följande datum för dessa:

Online via zoom:

  • 25:e januari - kl: 17:00 -17:45
  • 2:e februari - kl: 12:15 - 13:00

Anslut med PC, Mac, Linux, iOS eller Android: https://chalmers.zoom.us/j/66649899917

På Kuggen, Lindholmen

  • 3:e mars - kl: 17:30 - 18:15

(OBS, Ifall att även tillfället den 3:e mars istället behöver genomföras online så uppdaterar vi med info om detta här)

Bokcirkelfrågor

Som stöd eller inspiration för att komma igång med diskussionerna kring boken har vi satt ihop en liten läsguide med bokcirkelfrågor (pdf) för Queenie.

 

Har du några frågor om OBOC?

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mejladressen support.lib@chalmers.se

Chalmers