Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Tillgänglighet på webbplatsen


Tillgänglighet för lib.chalmers.se

Chalmers tekniska högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lib.chalmers.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av användare, samt uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 AA.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Anpassa navigering och textstorlek efter dina behov

På sidan Om webbplatsen ger vi några tips om webbplatsens tillgänglighet, t.ex navigering och hur man förändrar storlek på sidor och texter.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du gör detta enklast genom att 

  • använda kontaktformuläret längst ner på varje sida
  • skicka e-post till support.lib@chalmers.se
  • Ringa 031-772 3737 (kl 10-14)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Integrerade system och applikationer

Egenutvecklade applikationer

Självregistrering av bibliotekskonto, inklusive byte av PIN-kod är tillgänglighetsanpassade.

Integrerade tredjepartsystem

Webbplatsen är integrerad med olika inhandlade tredjepartssystem där vi inte har kontroll över kod och tillgänglighetsförändringar. Sådana integrationer är:

  • Discoverysystemet EDS (EBSCO) där man söker bibliotekets böcker, tidskrifter, artiklar och övrigt material biblioteket tillhandahåller. Systemet har bristande tillgänglighet, men en ny version med förbättrad tillgänglighet förväntas vara klar om ett år.
  • Biblioteksguide-programvaran LibGuides är under översyn, och då tas stor hänsyn till tillgänglighetsaspekten.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Kontraster i färgskalan är delvis inte tillräckligt stora (WCAG 1.4.3)
  • Ibland används HTML för att formatera innehåll (WCAG 1.3.1)
  • Det kan saknas kod för vad sidans olika delar har för roll (WCAG 1.3.1)
  • Samma länktitlar används för flera olika destinationer på ett fåtal ställen (WCAG 2.4.4)
  • Koden har några fel i W3C:s uppmärkningsspråksvalidering (WCAG 4.1.1)

Vår ambition är att ha förbättrat kända tillgänglighetsproblem senast den 31 januari 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har testats med utgångspunkt i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
Testerna har utförts både genom manuella bedömningar och med hjälp av externa verktyg.

 

Webbplatsen publicerades 2013-02-27. Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-11-20

Chalmers