Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Grupprum för Chalmers- och GU-studenter


Boka ett grupprum

Biblioteket har bokningsbara grupprum på Huvudbiblioteket Johanneberg och på Chalmers Lärandetorg (Kuggen) på Lindholmen.

Chalmers-studenter använder TimeEdit för att boka grupprum. Använd ditt Chalmers-ID (CID) för att logga in i bokningssystemet.

GU-studenter som läser någon kurs på Chalmers/gemensamt campus är välkomna att boka bibliotekets grupprum. GU-studenter använder sitt GUS-konto, och måste använda länkarna nedan för att kunna boka.

På denna sidan hittar du länkar till grupprumsbokningen för alla våra grupprum indelade på respektive bibliotek.

Regler för att boka och använda grupprum

  • Du genomför din bokning direkt i TimeEdits kalender, på önskad dag och tid.
  • Grupprum kan bokas vid max 4 tillfällen om max 4 timmar under en 14-dagarsperiod.
  • Bokat grupprum ska ha tagits i anspråk senast 30 minuter efter bokad starttid, därefter mister bokaren sin rätt till rummet.
  • De som eventuellt har tagit grupprummet i anspråk efter 30 minuter "äger" den aktuella bokningen och får använda rummet under hela bokningstiden.

Grupprum på Huvudbiblioteket, Johanneberg

Chalmersstudenter

GU-studenter

Det finns tio grupprum på Huvudbiblioteket:

Yonath (5 pers) och Lovelace (5 pers) - I anslutning till den stora entrén. Samma plan som Studenttorget. 

Nobel (8 pers), Edison (8 pers), Curie (8 pers), Byron (8 pers) - Plan 2, längre in i biblioteket.

Franklin (6 pers), Gödel (5 pers), Hopper (5 pers), Turing (5 pers) - Tysta läsesalen, här inne använder vi en lägre samtalston. 

 

Utrustning i grupprummen

Datorer finns i Byron och Edison.

Bildskärmar finns i Yonath, Lovelace och Byron. 

Grupprum på Chalmers Lärandetorg (Kuggen), Lindholmen

Chalmersstudenter

GU-studenter

Det finns fem grupprum på Chalmers Lärandetorg, samtliga på plan 2:

Agafyren (8 pers)

Trepunktsbältet (8 pers)

Kullagret (4 pers)

Skiftnyckeln (4 pers)

Blixtlåset (4 pers)

 

 

Utrustning i grupprummen

Whiteboard och bildskärm finns i samtliga grupprum. 

Chalmers