Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Grupprum


Boka ett grupprum

Studenter använder TimeEdit för att boka ett grupprum på något av våra bibliotek. Chalmers-ID (CID) krävs för att logga in i bokningssystemet.

På denna sidan hittar du länkar till grupprumsbokningen för alla våra grupprum indelade på respektive bibliotek.

Regler för att boka och använda grupprum

  • Du genomför din bokning direkt i TimeEdits kalender, på önskad dag och tid.
  • Grupprum kan bokas vid max 4 tillfällen om max 4 timmar under en 14-dagarsperiod.
  • Bokat grupprum ska ha tagits i anspråk senast 30 minuter efter bokad starttid, därefter mister bokaren sin rätt till rummet.
  • De som eventuellt har tagit grupprummet i anspråk efter 30 minuter "äger" den aktuella bokningen och får använda rummet under hela bokningstiden.

Grupprum på Huvudbiblioteket, Johanneberg

Boka grupprum på Johanneberg

Det finns tio grupprum på Huvudbiblioteket:

Yonath (5 pers) och Lovelace (5 pers) - I anslutning till den stora entrén. Samma plan som Studenttorget. 

Nobel (8 pers), Edison (8 pers), Curie (8 pers), Byron (8 pers) - Plan 2, längre in i biblioteket.

Franklin (6 pers), Gödel (5 pers), Hopper (5 pers), Turing (5 pers) - Tysta läsesalen, här inne använder vi en lägre samtalston. 

 

Utrustning i grupprummen

Datorer finns i Byron och Edison.

Bildskärmar finns i Yonath, Lovelace och Byron. 

Grupprum på Chalmers Lärandetorg (Kuggen), Lindholmen

Boka grupprum i Kuggen

Det finns tre grupprum på Chalmers Lärandetorg, samtliga på plan 2:

Agafyren (8 pers)

Kullagret (4 pers)

Trepunktsbältet (8 pers)

 

Utrustning i grupprummen

Whiteboard och bildskärm finns i samtliga grupprum. 

Chalmers