Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet i begränsad omfattning

Det finns möjlighet till att hämta reserverat material, 10-14 måndag till fredag. Biblioteken har öppnat upp en del läsplatser under öppettiderna. Grupprum är tillgängliga på Kuggen och i begränsad omfattning på Huvudbiblioteket, men är i dagsläget inte bokningsbara. 
Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Kopiera och skriva ut


Kopiera

Det finns kopieringsmaskiner på samtliga tre bibliotek. Du kan inte använda utskriftskontot för kopiering. Så här gör du oavsett om du är knuten till Chalmers eller inte: 

  • Köp ett värdebevis på något av Chalmers försäljningsställen. Värdebevisen är laddade med olika antal kopieringsquota. 
  • Aktivera värdebeviset. Skriv in värdebevisets nummer och PIN-koden som finns på rad fyra.
  • Logga in på dosan bredvid kopiatorn. Använd värdebevisets nummer som användarnamn och rad fyra som lösenord. När du tryckt Enter tänds displayen på kopieringsmaskinen.

Skriva ut

Du som är student på Chalmers får ditt printerkonto påfyllt med 65 printerquotas varje termin. Logga in på print.chalmers.se med ditt CID för att se saldo osv. Om utskrifterna tar slut gör du så här:

  • Köp ett värdebevis i Chalmers webbshop. Värdebevisen är laddade med 40, 275 eller 700 printerquota (PQ). 
  • Printerquotan aktiveras automatiskt på ditt konto om du är inloggad. Är du inte inloggad så går du till aktiveringssidan och loggar in med ditt CID. Skriv in värdebevisets nummer och PIN-koden som finns på rad fyra.

Det finns också möjlighet att köpa skrapkort med printerquota på följande försäljningsställen. Om du vill se hur många utskrifter du har kvar på kontot (logga in med CID).

Du kan skriva ut från bibliotekets stationära datorer eller från din laptop. Det finns instruktioner för hur du kopplar upp din laptop på Studentportalen - för PC, för Mac.

Det finns ingen möjlighet för externa användare att göra utskrifter på våra bibliotek.

Värdebevis Red

Chalmers