Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Skriva ut och scanna


Skriva ut på Chalmers

Det finns flera vägar för studenter att koppla upp sig mot Chalmers utskriftssystem. En väg är att direktkoppla sin egen laptop till en specifik skrivare, en annan är att koppla upp sig mot molntjänsten Find-Me-Print där ett stort utbud av anslutna Chalmers-skrivare blir tillgängliga.

Fullständig information, instruktioner och teknisk hjälp finns på Serviceportalen via följande länkar (inloggning med Chalmers ID (CID) nödvändig):

Skriva ut från webben

Om det tillfälligt strular med utskrifter från egen dator, eller från bibliotekets datorer, så finns det även möjlighet att ladda upp ett dokument och styra utskrifter direkt från webben i tjänsten Papercut.

Skriva ut från bibliotekets datorer

På biblioteket finns ett antal stationära datorer som alla redan är direktkopplade till bibliotekets utbud av skrivare. Här kan du till exempel hitta skrivare för att skriva ut i färg samt i lite större format - som till exempel A3.

För att använda och skriva ut från bibliotekets stationära datorer krävs inloggning med Chalmers-ID (CID).

Det finns ingen möjlighet för externa användare att göra utskrifter på våra bibliotek.

Scanna

Om du behöver kopiera ett dokument så använder du funktionen 'scanna till e-post' på våra färgskrivare och skriver sedan ut dokumentet. 

Hur mycket får jag scanna från tryckta tidskrifter och böcker?

Enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får man som privatperson kopiera/scanna in enstaka sidor av litterära verk och tidskrifter. Det är alltså tillåtet att använda en mindre del av en bok eller tidskrift för enskilt bruk.

För undervisning gäller Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access.

Chalmers