Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Skriva ut och skanna


Skriva ut på biblioteket 

På biblioteket finns ett antal datorer som är direktkopplade till bibliotekets utbud av skrivare för dig som är Chalmers student. Du kan till exempel hitta skrivare för att skriva ut i färg samt i lite större format - som A3. Det finns ingen möjlighet för allmänheten att göra utskrifter på våra bibliotek. 

Skriva ut från egen dator 

Som student kan du också koppla upp din egen dator mot Chalmers utskriftssystem. Fullständig information, instruktioner och teknisk hjälp finns på Serviceportalen via följande länkar, inloggning med Chalmers ID (CID) nödvändig: 

Skanna 

Om du behöver kopiera ett dokument så använder du funktionen ”skanna till e-post” på bibliotekets färgskrivare och skriver sedan ut dokumentet.  

Hur mycket får jag skanna från tryckta tidskrifter och böcker? 

Enligt Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk får du som privatperson kopiera/skanna in enstaka sidor av litterära verk och tidskrifter. Det är alltså tillåtet att använda en mindre del av en bok eller tidskrift för enskilt bruk.

För undervisning gäller Högskoleavtalet med Bonus Copyright Access.

Chalmers