Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Specialsamlingar


Chalmers bibliotek har specialsamlingar med material som berör Chalmers historia och ämnesområden.

Chalmeriana - specialsamling på Chalmers huvudbibliotek

På Chalmers huvudbibliotek finns sedan 1977 en specialsamling med litteratur om Chalmers. Samlingen innehåller såväl äldre som nyare material som avspeglar Chalmers utveckling genom åren. Här finns till exempel Pehr Dubbs invigningstal "Berättelse om Chalmerska Slöjde Skolan" från 1829, men också senaste numret av "Chalmers Magasin". Dessutom studiehandböcker, kataloger, Cortègeprogram, sektionstidningar, jubileumsböcker, Tofsen, Chalmersska ingenjörsföreningens kataloger och mycket mer.

Chalmeriana-samlingen är katalogiserad och sökbar i sökrutan. Hela samlingen är endast för läsning på plats, inga hemlån av materialet kan göras. I samlingen ingår också en hel del broschyrer, föreläsningsanteckningar och foton. Dessa finns förtecknade i en lokal databas.

Delar av Chalmeriana-samlingen är digitaliserad. Cortègeprogrammen har digitaliserats i samarbete med Chalmers Cortège Committé och programmen finns tillgängliga från 1921 och framåt via Digitala Chalmeriana, där även Chalmers Magasin samt Chalmers senaste årsberättelse finns tillgängliga.

Chalmers centralarkiv, som bevarar högskolans handlingar har också material om Chalmers och dess historia. Äldre arkivmaterial finns även på Landsarkivet i Göteborg.

Kontakt

Om du har frågor eller vill beställa fram material ur Chalmeriana-samlingen kan du kontakta bibliotekarie Ellen Åberg som ansvarar för samlingen.

Stig Ekelöfs bibliotek - Elhistorisk specialsamling på Chalmers huvudbibliotek

Stig Ekelöfs bibliotek, som sedan 1991 utgör en av specialsamlingarna på Chalmers huvudbibliotek, har tillkommit genom professor Stig Ekelöfs systematiska insamlande av böcker och särtryck om elektricitet och magnetism under mer än 40 år. Samlingen, tidigare placerad på Institutet för elhistoria, omfattar 150 hyllmeter med över 6000 volymer och småtryck - originalverk, facsimilereproduktioner och kopior. Det äldsta originalverket är William Gilberts bok från 1600-talet om magnetismen, på latin.

Förutom elektricitet och magnetism, huvudämnena i samlingen, finns också böcker inom mer allmän teknik- och vetenskapshistoria. Samlingen finns katalogiserad dels på katalogkort i biblioteket, dels i bokform. Den senaste, ”Catalogue of Books and Papers in Electricity and Magnetism”, utgavs 1991 och är mycket mer än "bara" en katalog - på 640 sidor ger boken såväl bibliografiska data gällande samlingens innehåll som korta biografier över ett stort antal vetenskapsmän och ingenjörer. Boken är skriven av Stig Ekelöf.

Stig Ekelöf (1904–1993), professor vid Chalmers tekniska högskola i ämnet Elektricitetslära och elektrisk mätteknik 1943-1970, blev i slutet av 1940-talet intresserad av böcker som behandlar experiment och teori om elektriska och magnetiska fenomen. Intresset utökades under åren till att omfatta teknikhistoria i allmänhet och elhistoria i synnerhet. Under sin emeritustid, efter 1970, ägnade han sig mycket åt att utöka boksamlingen samt åt att ge föreläsningar i ämnet Elhistoria, en verksamhet som inspirerade till uppbyggandet av Arbetsenheten för teknikhistoria, idag Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Stig Ekelöf har även sammanställt boken Teknik i 150 år som utgavs vid Chalmers tekniska högskolas 150-årsjubileum 1979.

Böcker ur Stig Ekelöfs bibliotek kan sökas fram och beställas via en inskannad kortkatlaog.

Maris - Sjölitteratur

Chalmers bibliotek har en samling äldre böcker och tidskrifter inom nautik och naturvetenskap. Samlingen kallas MARIS och innehåller litteratur från 1700-talet fram till början av 1900-talet. I samlingen ingår bland annat "Chapman, Fred. H. af, Architectura Navalis Mercatoria (1768)", ett planschverk innehållande fartygsproportioner och ritningar (62 blad).

Hela MARIS-samlingen är katalogiserad och sökbar i bibliotekets katalog.

Materialet är tillgängligt endast efter särskild överenskommelse. Kontakta biblioteket för mer information.

Arkitekturbibliotekets Cornellsamling

Arkitekturbiblioteket på Chalmers har en specialsamling vid namn Cornellsamlingen. Den kommer ursprungligen från dåvarande institutionen för Arkitekturens teori och historia och har sitt namn efter Elias Cornell, professor vid institutionen 1965–1982, som spelade en stor roll vid dess uppbyggnad.

Samlingen innehåller böcker och tidskrifter inom arkitekturteori, arkitekturhistoria, bebyggelsehistoria, konsthistoria och kulturhistoria.

Elias Cornell (1916-2008) har själv författat ett flertal böcker; den sista – ”Rummet i arkitekturen” (1996) – skrev han vid 80 års ålder.

Materialet i Cornellsamlingen finns inlagt i biblioteksdatabasen och omfattar i dag 3042 poster, vilket motsvarar c:a 105 hyllmeter. Hela samlingen förvaras i Arkitekturbibliotekets magasin och är tillgänglig för utlån.

För ytterligare information kontakta Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket

Chalmers modellkammare 

Chalmers Modellkammare är en samling unika, främst historiska, arkitekturmodeller som byggts på Chalmers Arkitekturskola inom olika kurser från 1960-talet fram till idag. Många har på grund av slitage och åldrande fått gallras bort, men ca 150 av dem finns kvar som fysiska modeller och förvaras på Arkitekturskolan. Modellerna i utställningen kommer att skiftas på årsbasis.

Bilder och information om modellkammarens samling i helhet finns via odr.chalmers.se/modellkammaren, som är Chalmers biblioteks öppna digitala tjänst.

Kontakt

Vill ni besöka den fysiska samlingen och se en särskild modell, kontakta Tabita Nilsson

Chalmers