Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


15 minuter om ... för forskare


Chalmers bibliotek erbjuder korta lunchföreläsningar om ämnen som är relevanta för forskare och doktorander.

Open access, betald av biblioteket

21 September, 12-12:15, Zoom

Är du vilsen kring  alla olika alternativ för open access? Sedan 2020 ingår en majoritet av våra publikationer i avtal som möjliggör open access, och du behöver inte betala den med dina forskningsmedel. Följ med oss för att få  en översikt i denna djungel!

Smart Citations Tool : ett verktyg för att förstå citeringens kontext

5 Oktober, 12-12:15, Zoom

 

Vi kommer att demonstrera ett nytt verktyg för att utforska hur en forskningsartikel har citerats, inte bara hur många gånger, utan specifikt hur  artikeln har använts: stötts eller motsagts, i vilket avsnitt författaren har placerat en referens (till exempel i litteraturöversikt, metodavsnitt eller diskussion), om tillförlitlighet hos en referens och skäl till att citera en specifik källa.

Scopus för litteratursökning och analys

19 Oktober, 12-12:15, Zoom

Vi kommer att visa Scopus - en tvärvetenskaplig abstract- och citeringsdatabas med vetenskapligt granskad  litteratur - för att göra en omfattande litteratursökning och förfina resultaten med hjälp av facetter. Vidare kommer vi att visa funktioner för att analysera: sökresultat, publiceringstrender, begrepp tidskrifter, , ämnesområden, högt citerade författare och publikationer etc.

Web of Science för litteratursökning och analys

2 November, 12-12:15, Zoom

Vi kommer att visa Web of Science - en tvärvetenskaplig abstract- och citeringsdatabas med vetenskapligt granskad litteratur - för en omfattande litteratursökning och filtrerade  resultat. Vi presenterar funktioner för att analysera sökresultat och spåra publiceringstrender etc.

Hantera forskningsdokument och data

16 November, 12-12:15, Zoom

Chalmers forskningsdokument och -data måste bevaras för framtiden såvida inte lagen tillåter att de gallras sorteras. Dessa 15 minuter syftar till att introducera de viktigaste övervägandena i att bevara dokument och data som rör forskning.

Utforska Connected Papers i en visuell graf

23 november, 12-12:15, Zoom

Vi kommer att demonstrera ett verktyg - Connected Papers - för att visualisera artiklar som är relevanta inom ett visst ämne. Även artiklar som inte direkt citerar varandra kan vara starkt kopplade på grund av överlappande citeringaroch referenser baserade på begrepp  som samcitering och bibliografisk koppling.

Använda Data Stewardship Wizard för att skapa datahanteringplaner 

30 November, 12-12:15, Zoom 

Denna föreläsning innehåller en kort introduktion till Data Stewardship Wizard (DSW), ett verktyg som valts och stöds av Chalmers för att skapa datahanteringsplaner för så kallad FAIR datahantering.

Fördelar med Scopus, Web of Science och Google Scholar forskarprofiler

7 December, 12-12:15, Zoom 

Att använda Chalmers Research

14 december, 12-12:15, Zoom 

Här ger vi dig tips och tricks för att spara tid och öka din synlighet som forskare i Chalmers Research, research.chalmers.se.

Chalmers