Navigation Huvudinnehåll Logga in Sök
Biblioteken har öppet med begränsad service

Biblioteken har genomfört ett antal åtgärder för att minska smittspridningen. Läs mer om vad som gäller på våra bibliotek. 


Bibliometri


Det vanligaste och mest etablerade sättet att följa upp och utvärdera forskning och dess effekt är att studera publikationsvolymer, typer av publikationer, publikationsmönster samt andel Open Access-publikationer och citeringar. Att på detta sätt analysera forskningsresultat med hjälp av matematiska och statistiska metoder kallas bibliometri.

Läs mer på den engelska sidan: Bibliometrics

Kontakta oss

bibliometrics.lib@chalmers.se 

visual_network

Chalmers