Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Altmetri


Altmetri står för alternativa mätvärden och kan ses som ett komplement till traditionella citeringsanalyser. Enkelt uttryckt är Altmetri mätvärden baserade på aktiviteter i sociala medier.

Altmetri ger en bild av hur mycket uppmärksamhet ett vetenskapligt verk får i olika typer av informationskanaler som till exempel Facebook, Twitter, bloggar och nyhetsmedier.

Två huvudsakliga aktörer inom altmetri är Altmetric.com och Plum analytics.

Exempel på olika altmetri-källor:

Data från altmetriska analyser kan till exempel användas för att: 

  • Visa på en bredare påverkan och engagemang i finansieringsansökningar och i ditt CV.
  • Ta reda på vilka som diskuterar din forskning och vad de säger.
  • Bevaka intresset för och spridningen av din forskning i sociala medier, både nationellt och internationellt.

Kontakta oss

Om du önskar få denna analys för din organisation kontakta oss på: bibliometrics.lib@chalmers.se

Altmetrisk dataöversikt

Chalmers