Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Analys av forskningsämnen


Analysen används för att, i en viss publikationsvolym, identifiera vilka forskningsämnen som täcks. Den kan också användas för att hitta forskningens anknytning till olika teman, till exempel FN:s hållbarhetsmål.

En analys av forskningsämnen kan också göras för en större mängd publikationstyper och källor med hjälp av ”Social Network Analysis” (SNA). SNA kan till exempel fokusera på rollerna hos författarna inom ett nätverk, identifiera grupper av författare med närliggande forskningsämnen.

Vi kan göra analysen åt dig eller vägleda dig i användandet av SciVal för att göra enklare analyser för din grupp.

Analysen inkluderar vanligtvis;

  • En karta med kluster av olika ämnen i olika storlekar som representerar forskningsvolymen inom ämnet.
  • Visualisering av författare som har viktiga roller inom nätverket, till exempel författare med hög grad av centralitet.

En analys av forskningsämnen kan användas för:

  • Beskrivning av forskningsområden för en institution, styrkeområde, centrumbildning etcetera
  • Identifiera nya strategiska partners genom att kartlägga överlappande eller kompletterande forskningsintressen.
  • Påvisa ett forskarämnes eller forskningområdes momentum, dvs hur det utvecklas och förhåller sig till andra ämnen, då används Scival ”topic prominence analysis”.

Kontakta oss

Om du önskar få denna analys för din organisation kontakta oss på: bibliometrics.lib@chalmers.se

Chalmers