Navigation Huvudinnehåll Sök Öppettider Kontakta oss

Analys av produktivitet och citat


Produktivitets- och citeringsanalyser är de vanligaste bibliometriska analyserna. De ger en bra översikt över en enhets forskningsoutput samt dess genomslag. Man kan också jämföra olika enheter med varandra utifrån flera indikatorer med dessa analyser.

Produktivtetsanalys

Produktivitetsanalys är en av baskomponenterna i bibliometri och ger inblick i publikationsvolymer för en grupp forskare; hur publiceringen har förändrats över tid samt vilka kanaler för publicering som använts.

Analysen innehåller ofta; 

 • Antalet publikationer och publikationstyper per grupp 
 • Andelen publikationer i de mest citerade tidskrifterna
 • Publikationsdata för de kanaler som använts

Produktivitetsanalysen har flera möjliga användningsområden; 

 • Underlag för VP-dialogerna
 • Bibliometriska parametrar för fakultetsmodellen
 • Grunddata i utvärdering av forskningskvalitet (t ex styrkeområdena 2012 och institutioner 2018)
 • Underlag för strategiska diskussioner och planering vid institutioner, styrkeområden, centrumbildningar osv.

Citeringsanalys

Citeringsanalyser är en central del av bibliometriska analyser. Citeringar används som ett sätt att mäta kvalitet och genomslag för forskningspublikationer. Till skillnad från produktivitetsanalysen kan citeringsanalysen inte genomföras förrän en längre tid förflutit, minst ett år, för att ge möjlighet för publikationerna att erhålla citeringar.

En citerinsanalys innehåller vanligtvis; 

 • Citering per publikation (utan självciteringar) jämfört med världsgenomsnittet av citeringar inom samma ämnesområde och år; Field-Weighted Citation Impact, FWCI
 • Publikationer som hör till de mest citerade inom sitt ämnesområde och år; Outputs in Top Citation Percentiles
 • Andel publikationer som erhållit minst en citering (utan självciteringar)

Citeringsanalyser kan användas till exempel för att:

 • Få information om hur olika faktorer påverkar publikationernas synlighet och citeringar; samarbeten, ämnen osv.
 • Utvärdera av forskningsmiljöer och grupperingar.

Kontakta oss

Om du önskar få denna analys för din organisation kontakta oss på: bibliometrics.lib@chalmers.se

Productivity analysis.PNG

Chalmers